Названия книги Специальность
1 Читать Дене тәрбиесі Общее гуманитарные дисциплиный
2 Читать Орман шаруашылығы бақ-саябақты және ландшафт құрылыстары Землеустройство
3 Читать Жасыл сүрек шаруашылығының экономикасы Землеустройство
4 Читать Физика Общее гуманитарные дисциплиный
5 Читать Қазақ тілі Общее гуманитарные дисциплиный
6 Читать Химия Общее гуманитарные дисциплиный
7 Читать Табиғатты пайдаланудың экологиялық негіздері Ветеринария
8 Читать Фотограмметрия Землеустройство
9 Читать Г Е О Д Е З И Я Землеустройство
10 Читать Инженерлік геодезия Землеустройство
11 Читать Жер кадастрлық геодезиялық жұмыстар Землеустройство
12 Читать Жер кадастры Землеустройство
13 Читать Жоғарғы Землеустройство